อีไอทีแอคเคาท์เวอร์ชั่นเต็ม

โปรแกรมบัญชี EITAccount Full

      EITAccount Full Edition 5.0 เหมาะกับธุรกิจขนาดกลาง
จนถึงขนาดใหญ่ ที่มีหน้าร้านหลายสาขา ทำงานผ่านระบบ Online
ตัดสต๊อคสินค้าแบบ Realtime ทำให้การบริหารจัดการหลายสาขา
เป็นเรื่องง่าย  สามารถสร้างคลังสินค้าได้ไม่จำกัด ควบคุมสต็อกสินค้า  
รองรับระบบ Serial Number สามารถสร้าง Serial  และ Print Serial
ได้ในโปรแกรม เนื่องด้วยระบบรองรับ Serial Number จึงทำให้
ตรวจสอบและติดตามความเคลื่อนไหวของ S/N สินค้าแต่ละตัวได้ว่า
พร้อมขายหรืออยู่คลังสินค้าสาขาใด สามารถ Report ยอดขายได้
ตามระยะเวลาที่ต้องการ สามารถปรับแต่ง ฟอร์มได้ตามต้องการ
และยังมีระบบบริหารงานบุคคล และระบบรับซ่อมสินค้า เหมาะกับ

ธุรกิจขายเครื่องใช้ไฟฟ้า, ธุรกิจขายแอร์,  ธุรกิจขาย Computer
ธุรกิจขาย Notebook, ธุรกิจขาย Network, ธุรกิจขาย Accesories
ธุรกิจขายจักรยานยนต์ ธุรกิจขายเฟอร์นิเจอร์ ธุรกิจนำเข้าส่งออก
ธุรกิจซื้อมาขายไป ฯลฯ

 โปรแกรมบัญชี
 

ราคาขาย Server     xx,xxx.- (ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)
                 Client       x,xxx.- (ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

 

Facebook EITAccount โปรแกรมบัญชี  https://www.facebook.com/eitcom

 
                                      

                                                    

คุณสมบัติของโปรแกรม

     ระบบเจ้าหนี้
          บันทึกรายละเอียดเจ้าหนี้
          บันทึกตั้งเจ้าหนี้/ใบส่งสินค้า
          บันทึกใบลดหนี้/ใบกำกับ
          บันทึกการจ่ายชำระ
          รายการค้างชำระ
          รายการเคลื่อนไหวเจ้าหนี้
          รายการจ่ายชำระ
          รายงานรายละเอียดเจ้าหนี้
          รายงานตั้งเจ้าหนี้/ใบส่งสินค้า
          รายงานใบลดหนี้/ใบกำกับ
          รายงานการจ่ายชำระหนี้
          รายงานการจ่ายเงินประจำวัน
          รายงานใบส่งของที่ถึงกำหนดจ่ายชำระ
          รายงานการ์ดเจ้าหนี้
          รายงานตั้งเจ้าหนี้/ใบส่งสินค้าแยกกลุ่ม

     ระบบลูกหนี้
          บันทึกรายละเอียดลูกหนี้
          บันทึกตั้งลูกหนี้
          บันทึกลดหนี้/ใบกำกับ
          บันทึกใบวางบิล
          บันทึกรับชำระหนี้/ใบเสร็จรับเงิน
          รายการลูกหนี้ค้างชำระ
          รายการเคลื่อนไหวลูกหนี้
          รายการลูกค้า
          รายงานรายละเอียดลูกหนี้
          รายงานตั้งลูกหนี้/ใบส่งสินค้า
          รายงานใบวางบิล
          รายงานการรับชำระหนี้
          รายงานการรับเงินประจำวัน
          รายงานใบส่งของที่ถึงกำหนดชำระ
          รายงานการ์ดลูกหนี้

     ระบบซื้อสินค้า
          บันทึกใบสั่งซื้อ
          บันทึกซื้อสินค้า/บริการ
          บันทึกส่งคืนสินค้า
          รายงานใบสั่งซื้อ
          รายงานซื้อสินค้า/บริการ
          รายงานส่งคืนสินค้า
          ระบบขายสินค้า
          บันทึกใบเสนอราคา
          บันทึกรับเงินมัดจำ
          บันทึกใบสั่งขายสินค้า
          บันทึกขายสินค้า
          บันทึกรับคืนสินค้า
          รายการใบเสนอราคา
          รายงานรับเงินมัดจำ
          รายกายขายสินค้า
          รายงานรับคืนสินค้า
          รายงานวิเคราะห์กำไรขั้นต้น
          รายงานสรุปยอดขายสินค้า
          รายงานสรุปการขายสินค้าประจำวัน
          รายงานสรุปยอดขายสินค้าตามพนักงาน
          พิมพ์ราคาขาย

    

คุณสมบัติของโปรแกรม

     สินค้าคงคลัง
          บันทึกชื่อสินค้า
          ทะเบยน serial number
          บันทึกสินค้าชุด
          รายการสินค้าคงเหลือ
          รายการเคลื่อนไหวสินค้า
          รายการเคลื่อนไหวสินค้ารายตัว
          รายการเคลื่อนไหวมูลค่าสินค้ารายตัว (S/N)
          รายการเคลื่อนไหวมูลค่าสินค้า
          รายการสินค้าคงเหลือตามงวด
          บันทึกเบิกสินค้า
          บันทึกยอดยกมา 
          ปรับปรุงลด Stock
          ออกบูท
          รายงานคลังสินค้า
          รายงานโอนย้ายสินค้า
          รายงานบันทึกยดสินค้ายกมา
          รายงานปรับปรุงลด Stock
          รายงานเคลื่อนไหวสินค้า
          รายการเบิกสินค้า
          พิมพ์ Barcode รหัสสินค้า
          พิมพ์ Serial / Number สินค้า

     เงินสด เช็ค ธนาคาร
          บันทึกเช็ครับ
          บันทึกเช็คจ่าย
          บันทึกบัตรเครดิต
          บันทึกเครดิตเซอร์วิส
          รายการเช็คจ่ายถึงกำหนด
          ปรับปรุงรายการเช็ครับ
          ปรับปรุงรายการเช็คจ่าย
          บันทึกขึ้นเงินเครดิตเซอร์วิส
          บันทึกรหัสสมุดเงินฝาก
          บันทึกฝาก/ถอนเงินสด
          บันทึกโอนเงินระหว่างธนาคาร
          กำหนดรหัสวงเงินสดย่อย
          รายงานรายละเอียดเช็ครับ
    

ระบบรับซ่อมสินค้า
          บันทึกรับซ่อมสินค้า
          บันทึกโอนสินค้าซ่อม
          บันทึกรับโอนสินค้าซ่อม
          บันทึกการตรวจเช็คสินค้า
          บันทึกการส่งซ่อม
          บันทึกส่งสินค้าซ่อมศูนย์
          บันทึกแจ้งราคาซ่อม
          บันทึกรับคืนของซ่อมจากศูนย์
          บันทึกส่งคืนสินค้าซ่อมให้ลูกค้า
          รายการซ่อมสินค้า

 

Screenshot

โปรแกรมบัญชี โปรแกรมบัญชี โปรแกรมบัญชี โปรแกรมบัญชี โปรแกรมบัญชี โปรแกรมบัญชี โปรแกรมบัญชี โปรแกรมบัญชี

การติดตั้งโปรแกรม

ขั้นตอนที่ 1 : ติดตั้ง EITAccount Server

*** ก่อนติดตั้งโปรแกรมชุด EITAccount โปรดติดตั้ง JAVA RUNTIME JRE ก่อน (คลิกที่นี้เพื่อดาวน์โหลด)


ดาวน์โหลดตัวติดตั้ง จากนั้นทำการติดตั้งโปรแกรม ()
วีดีโอขั้นตอนการติดตั้ง EITAccount Server

 

ขั้นตอนที่ 2 : ติดตั้ง EITAccount FULL

ดาวน์โหลดตัวติดตั้ง จากนั้นทำการติดตั้งโปรแกรม ()
วีดีโอขั้นตอนการติดตั้ง EITAccount FULL Edtion

 

ขั้นตอนที่ 3 : การเข้าใช้งานโปรแกรม EITAccount FULL

เมื่อทำการติดตั้งโปรแกรม EITAccount Server และ EITAccount FULL Edition เรียบร้อยแล้วให้ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้

  1. เปิดโปรแกรม EITAccount Server
  2. กดปุ่ม Start เพื่อเริ่มการทำงานของเซิฟเวอร์ฐานข้อมูล
  3. เปิดโปรแกรม EITAccount FULL Edition
  4. เลือกการเชื่อมต่อจากหน้าต่าง Connection
  5. เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน admin/admin
  6. คลิก Login เพื่อเข้าสู่ระบบ

วีดีโอการเข้าใช้งานโปรแกรม EITAccount FULL Edition

 

หมายเหตุ : ทุกครั้งที่เริ่มการใช้งานโปรแกรม EITAccount FULL จะต้องทำการเปิดเซิฟเวอร์ฐานข้อมูลและ Start การทำงานของ EITServer ด้วยทุกครั้ง ถ้าไม่เช่นนั้นแล้วจะไม่สามารถเข้าใช้งานโปรแกรมได้

* ส่วนโปรแกรมเวอร์ชั่น Express, Minimart, FOOD ไม่จำเป็นต้องใช้เซิฟเวอร์ฐานข้อมูล EITServer

Web Tags:

โปรแกรมบัญชี

โปรแกรมสำเร็จรูป

โปรแกรมบริหารบัญชี

โปรแกรมหน้าร้าน

โปรแกรมร้านอาหาร

ระบบควมคุมหน้าร้าน

ระบบร้านอาหาร

โปรแกรมอพาร์ทเม้นท์

โปรแกรม pay point

โปรแกรมร้านกาแฟ

โปรแกรมร้านเค้ก

โปรแกรมร้านเครื่องใช้ไฟฟ้า

โปรแกรมร้านคอมพิวเตอร์

โปรแกรมร้านนมสด

โปรแกรมร้านขนม

โปรแกรมร้านเฟอร์นิเจอร์

โปรแกรมร้านเหล็กดัด

โปรแกรมร้านเครื่องสำอางค์

โปรแกรมร้านแอร์

โปรแกรมร้านขายโน๊ตบุ้ค

โปรแกรมร้านขายเสื้อผ้า

โปรแกรมร้านขายรองเท้า

โปรแกรมซื้อมาขายไป

โปรแกรมรับซ่อม

โปรแกรมร้านกิ๊ฟช๊อป

โปรแกรมร้านมอเตอร์ไซด์

โปรแกรมร้านขายจักรยาน

โปรแกรมร้านขายโทรศัพท์

โปรแกรมร้านเบียร์

โปรแกรมร้านเหล้า

โปรแกรมร้านเบเกอรี่

รับเขียนโปรแกรม

รับทำเว็บไซต์

บริการ web hosting

download

free

ดาวน์โหลดฟรี

ทดลองใช้ฟรี

โปรแกรมฟรี