อีไอทีแอคเคาท์เอ็กซ์เพรสเวอร์ชั่น

โปรแกรมบัญชี EITAccount Express Edtion

    EITAccount Express Edition Version 5.0 เหมาะสำหรับธุรกิจขนาดกลาง

ประกอบไปด้วย ระบบเจ้าหนี้ ลูกหนี้ ซื้อสินค้า ขายสินค้า ออกใบกำกับภาษี

รายงานภาษี ระบบเงินสดและเช็ค รองรับระบบจำนวน ตัดสต๊อคแบบหลาย
หน่วยนับ ระบบรับชำระหนี้บางส่วน รับชำระหนี้แบบเต็มบิล ระบบไม่ซับซ้อน

ช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย โปรแกรมบัญชี 

 

 

ราคาขาย    8,xxx (ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)


 

Facebook EITAccount โปรแกรมบัญชีhttps://www.facebook.com/eitcom

 

คุณสมบัติของโปรแกรม

     ระบบเจ้าหนี้
          บันทึกรายละเอียดเจ้าหนี้    
          บันทึกตั้งเจ้าหนี้/ใบส่งสินค้า
          บันทึกใบลดหนี้/ใบกำกับ
          บันทึกจ่ายชำระหนี้
          รายการค้างชำระ
          รายการเคลื่อนไหวเจ้าหนี้
          รายการจ่ายชำระหนี้
          รายงานรายละเอียดเจ้าหนี้
          รายงานตั้งเจ้าหนี้/ใบส่งสินค้า
          รายงานใบลดหนี้/ใบกำกับ
          รายงานการจ่ายชำระหนี้
          รายงานการจ่ายเงินประจำวัน
          รายงานใบส่งของที่กำหนดจ่ายชำระ
          รายงานการ์ดเจ้าหนี้
          รายงานตั้งเจ้าหนี้/ใบส่งสินค้าแยกกลุ่ม
 
     ระบบลูกหนี้
          บันทึกรายละเอียดลูกหนี้
          บันทึกตั้งลูกหนี้
          บันทึกใบลดหนี้/ใบกำกับ
          บันทึใบวางบิล
          บันทึกรับชำระหนี้/ใบเสร็จรับเงิน
          รายการลูกหนี้ค้างชำระ
          รายการเคลื่อนไหวลูกหนี้
          รายการลูกค้า
          รายงานรายละเอียดลูกหนี้
          รายงานตั้งลูกหนี้/ใบส่งสินค้า
          รายงานใบวางบิล
          รายงานการรับชำระหนี้
          รายงานการรับเงินประจำวัน
          รายงานใบส่งของที่กำหนดรับชำระ
          รายงานการ์ดลูกหนี้

     ขายสินค้า
          บันทึกใบเสนอราคา
          บันทึกขายสินค้า
          บันทึกรับคืนสินค้า
          รายการขายสินค้า
          รายงานใบเสนอราคา
          รายงานการขายสินค้า
          รายงานรับคืนสินค้า
          รายงานวิเคราะห์กำไรขั้นต้น
          รายงานสรุปยอดขายสินค้า
          รายงานสรุปการขายสินค้าประจำวัน
          รายงานสรุปยอดขายสินค้าตามพนักงาน
          พิมพ์ราคาขายสินค้า

 

คุณสมบัติของโปรแกรม

     สินค้าคงคลัง
          บันทึกชื่อสินค้า
          รายการสินค้าคงเหลือ
          รายการเคลื่อนไหวสินค้า
          บันทึกยอดสินค้ายกมา
          ปรับปรุงลด stock
          รายงานสินค้าคงเหลือ
          รายงานบันทึกยอดสินค้ายกมา
          รายงานปรับปรุงลด stock
          รายงานเคลื่อนไหวสินค้า
          พิมพ์ Barcode รหัสสินค้า

     เงินสด เช็ค ธนาคาร           
          บันทึกเช็ครับ
          บันทึกเช็คจ่าย
          รายการเช็คจ่าย
          บันทึกบัตรเครดิต
          รายการเช็คจ่ายถึงกำหนด
          บันทึกรหัสสมุดเงินฝาก
          บันทึก/ถอนเงินสด
          บันทึกโอนเงินระหว่างธนาคาร
          กำหนดรหัสเงินสดย่อย
          ระบบภาษี
          แสดงรายการภาษี
          แสดงรายการภาษี ณ.ที่จ่าย
          ออกใบหักภาษี ณ. ที่จ่าย
          รายงานภาษีซื้อ
          รายงานภาษีขาย
 
     เครื่องมือ
          Query ข้อมูล
          คำนวณจำนวนคงเหลือใหม่
          เปลี่ยนรหัสลูกหนี้
          เปลี่ยนรหัสสินค้า
          รวมรหัสสินค้าเป็นหน่วยย่อย
          เปลี่ยนเลขที่ใบส่งสินค้า
 
     ซื้อสินค้า
          บันทึกใบสั่งซื้อ
          บันทึกซื้อสินค้า/บริการ
          บันทึกส่งคืนสินค้า
          รายการซื้อสินค้า
          รายงานใบสั่งซื้อ
          รายงานซื้อสินค้า/บริการ
          รายงานส่งคืนสินค้า
จุดเด่นของโปรแกรม 
          ระบบใช้ฐานข้อมูล My SQL รองรับข้อมูลจำนวนมาก และค้นหาข้อมูลได้รวดเร็ว
          รองรับการ upgrade เป็นระบบ online ได้
          รองรับการทำงานบน windows ทุกเวอร์ชั่น
          สามารถทำ report เพิ่มเติมหรือปรับแต่งให้ตรงกับแบบฟอร์มได้
          สามารถเรียกข้อมูลออกมาเป็นไฟล์ excel  ได้
          สามารถพิมพ์เช็คเพื่อสั่งจ่ายได้หลายธนาคาร
          สามารถกำหนดสิทธิ์และระดับการใช้งาน เพื่อรักษาความปลอดภัยได้
          รองรับเครื่องยิงบาร์โค๊ต ลิ้นชักเก็บเงิน
          สามารถดูกำไรขาดทุนในแต่บิลได้
          เก็บประวัติข้อมูล การเข้าออกโปรแกรม วันที่เปิดบิล วันที่แกไขบิล
          ควบคุมสต๊อคสินค้าในระบบจำนวน ไม่ยุ่งยาก
          สามารถแสดงรายการ ภาษีซื้อ, ภาษีขาย, ภาษี หัก ณ ที่จ่าย, ในแต่ละเดือน เพื่อส่งสำนักงานบัญชี หรือยื่นภาษีได้เลย
          สามารถพิมพ์บิลหรือใบเสนอราคา เป็น File PDF แล้วส่งเมล์ให้ลูกค้าได้อย่างสะดวกรวดเร็ว และประหยัดค่าโทรศัพท์ด้วยคะ
          ฯลฯ

 

 

     
     

 

 

 

 

 

Screenshot

โปรแกรมบัญชี โปรแกรมบัญชี โปรแกรมบัญชี โปรแกรมบัญชี โปรแกรมบัญชี โปรแกรมบัญชีt โปรแกรมบัญชี โปรแกรมบัญชี

การติดตั้งโปรแกรม

ขั้นตอนการติดตั้งและเข้าใช้งานโปรแกรม EITAccount EXPRESS

*** ก่อนติดตั้งโปรแกรมชุด EITAccount โปรดติดตั้ง JAVA RUNTIME JRE ก่อน (คลิกที่นี้เพื่อดาวน์โหลด)


ดาวน์โหลดตัวติดตั้ง จากนั้นทำการติดตั้งโปรแกรม ()

 

เมื่อทำการติดตั้งโปรแกรม EITAccount Express เรียบร้อยแล้ว สามารถเข้าใช้งานโปรแกรมทันที โดยล็อกอินเข้าระบบด้วยชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่าน admin/admin

 

วีดีโอการติดตั้งและเข้าใช้งานโปรแกรม EITAccount Express

 

หมายเหตุ : ถ้ามีหน้าต่าง Security ปรากฎขึ้นให้ทำตามขั้นตอนดังนี้
Windows XP ให้คลิกเลือกที่ Unblock
Windows Vista, Windows 7 ให้คลิก Allow Access

Web Tags:

โปรแกรมบัญชี

โปรแกรมสำเร็จรูป

โปรแกรมบริหารบัญชี

โปรแกรมหน้าร้าน

โปรแกรมร้านอาหาร

ระบบควมคุมหน้าร้าน

ระบบร้านอาหาร

โปรแกรมอพาร์ทเม้นท์

โปรแกรม pay point

โปรแกรมร้านกาแฟ

โปรแกรมร้านเค้ก

โปรแกรมร้านเครื่องใช้ไฟฟ้า

โปรแกรมร้านคอมพิวเตอร์

โปรแกรมร้านนมสด

โปรแกรมร้านขนม

โปรแกรมร้านเฟอร์นิเจอร์

โปรแกรมร้านเหล็กดัด

โปรแกรมร้านเครื่องสำอางค์

โปรแกรมร้านแอร์

โปรแกรมร้านขายโน๊ตบุ้ค

โปรแกรมร้านขายเสื้อผ้า

โปรแกรมร้านขายรองเท้า

โปรแกรมซื้อมาขายไป

โปรแกรมรับซ่อม

โปรแกรมร้านกิ๊ฟช๊อป

โปรแกรมร้านมอเตอร์ไซด์

โปรแกรมร้านขายจักรยาน

โปรแกรมร้านขายโทรศัพท์

โปรแกรมร้านเบียร์

โปรแกรมร้านเหล้า

โปรแกรมร้านเบเกอรี่

รับเขียนโปรแกรม

รับทำเว็บไซต์

บริการ web hosting

download

free

ดาวน์โหลดฟรี

ทดลองใช้ฟรี

โปรแกรมฟรี