ร่วมงานกับเราตำแหน่ง : Software Tester


รายละเอียดงาน

ทดสอบระบบตามที่กำหนด สรุปผลการทดสอบ และปัญหาที่เกิดจากการทดสอบ ออกแบบจัดทำคู่มือการใช้งาน
สถานที่ปฏิบัติงาน
อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
อัตรา
1 อัตรา
เงินเดือน
N/A
คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ปวส. หรือ ปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีทักษะความรู้ด้านคอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี
 • มีความตั้งใจ กระตือรือร้นศึกษาหาความรู้ใหม่อยู่เสมอ
 • มีมนุษยสัมพนธ์ดี อดทน รับผิดชอบ
 • มีความรู้เรื่องระบบฐานข้อมูล MySQL สามารถเขียน query เพื่อออก report ได้
 • มีความรู้เกี่ยวกับระบบบัญชี,จัดซื้อ หรือเคยใช้โปรแกรมระบบบัญชี, POS จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ตำแหน่ง : Programmer


รายละเอียดงาน
พัฒนาระบบ Web Application และ Windows Application
สถานที่ปฏิบัติงาน
อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
อัตรา
N/A
เงินเดือน
N/A
คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ที่มีความสามารถ
 • มีประสบการณ์ทางด้านการพัฒนาระบบ Application หรือ Web application และระบบฐานข้อมูล
 • มีความรู้ทางด้าน JAVA, PHP, jQuery
 • มีความรู้ทางด้านระบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธิ์ (RDBMS)
 • มีความรู้ในการเขียน Java script, CSS
 • ศึกษาเทคโนโลยีใหม่ ๆ อยู่เสมอ
 • สามารถปฎิบัติงานภายใต้ความกดดัน มีความรับผิดชอบ และรักความก้าวหน้า
 • มีความรู้และเข้าใจในหลักการ MVC
 • ภูมิลำเนาหรือพักอาศัยในจังหวัด ชลบุรี หรือจังหวัดใกล้เคียง จะพิจาณาเป็นพิเศษ

ตำแหน่ง : Implementer


รายละเอียดงาน
Implement Software ของบริษัทที่ บริษัทลูกค้า
สถานที่ปฏิบัติงาน
อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี, ออกนอกสถานที่ หรือต่างจังหวัดได้
อัตรา
N/A
เงินเดือน
N/A
คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ที่มีความสามารถ
 • มีประสบการณ์ทางด้านระบบ Stock, ERP, Report และระบบฐานข้อมูล
 • มีความรู้ทางด้าน SQL, ทำรายงาน
 • ความรู้ทางด้านระบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธิ์ (RDBMS)
 • ศึกษาเทคโนโลยีใหม่ ๆ อยู่เสมอ
 • สามารถปฎิบัติงานภายใต้ความกดดัน มีความรับผิดชอบ และรักความก้าวหน้า
 • สามารถเรียนรู้และเข้าใจในระบบใหม่ๆ นำไปถ่ายทอดต่อได้
 • ภูมิลำเนาหรือพักอาศัยในจังหวัด ชลบุรี หรือจังหวัดใกล้เคียง จะพิจาณาเป็นพิเศษ

ตำแหน่ง : Web Design & Graphic Design


รายละเอียดงาน
ออกแบบ Website / จัดทำวีดีโอสอนการใช้งานโปรแกรม / จัดทำ Presentation
สถานที่ปฏิบัติงาน
อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
อัตรา
N/A
เงินเดือน
N/A
คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ปวส. - ปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ชอบและรักการออกแบบ สนใจศึกษาเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอยู่เสมอและสามารถเรียนรู้ได้รวดเร็ว
 • มีความรับผิดชอบและทุ่มเทให้กับงาน สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆได้ดี
 • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีน้ำใจ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ อัธยาศัยดีและทำงานร่วมกันเป็นทีมได้
 • มีความรู้เรื่องภาษา HTML, CSS
 • สามารถใช้โปรแกรมประเภท Photoshop, Illustrator, Flash ได้เป็นอย่างดี
 • สามารถออกแบบและจัดวางหน้าเว็บเพจ ตกแต่งกราฟฟิก จัดวางไอคอน ได้เป็นอย่างดี จะพิจารณาเป็นพิเศษ

วิธีการสมัคร
 • Email : niteseitcom@gmail.com
 • สมัครด้วยตนเอง : ติดต่อ

Web Tags:

โปรแกรมบัญชี

โปรแกรมสำเร็จรูป

โปรแกรมบริหารบัญชี

โปรแกรมหน้าร้าน

โปรแกรมร้านอาหาร

ระบบควมคุมหน้าร้าน

ระบบร้านอาหาร

โปรแกรมอพาร์ทเม้นท์

โปรแกรม pay point

โปรแกรมร้านกาแฟ

โปรแกรมร้านเค้ก

โปรแกรมร้านเครื่องใช้ไฟฟ้า

โปรแกรมร้านคอมพิวเตอร์

โปรแกรมร้านนมสด

โปรแกรมร้านขนม

โปรแกรมร้านเฟอร์นิเจอร์

โปรแกรมร้านเหล็กดัด

โปรแกรมร้านเครื่องสำอางค์

โปรแกรมร้านแอร์

โปรแกรมร้านขายโน๊ตบุ้ค

โปรแกรมร้านขายเสื้อผ้า

โปรแกรมร้านขายรองเท้า

โปรแกรมซื้อมาขายไป

โปรแกรมรับซ่อม

โปรแกรมร้านกิ๊ฟช๊อป

โปรแกรมร้านมอเตอร์ไซด์

โปรแกรมร้านขายจักรยาน

โปรแกรมร้านขายโทรศัพท์

โปรแกรมร้านเบียร์

โปรแกรมร้านเหล้า

โปรแกรมร้านเบเกอรี่

รับเขียนโปรแกรม

รับทำเว็บไซต์

บริการ web hosting

download

free

ดาวน์โหลดฟรี

ทดลองใช้ฟรี

โปรแกรมฟรี