อีไอทีแอคเคาท์ไลท์เวอร์ชั่น

โปรแกรมบัญชี EITAccount Lite Edtion

     EITAccount   Lite   Edition  version  5.0  เหมาะกับธุรกิจขนาดกลาง
มีหน้าร้านหลายสาขา   ทำงานผ่านระบบ  Online  ตัดสต๊อค  Realtime
ช่วยให้ประหยัดงบประมาณ  คุ้มกับค่ากับการลงทุน  สามารถสร้างคลังสินค้า
ได้ไม่จำกัด ควบคุมสต็อกสินค้า  ตัดสต๊อคแบบหลายหน่วยนับ รองรับระบบ
Serial Number สามารถสร้าง Serial  และ Print Serial ได้ในโปรแกรม

เนื่องด้วยระบบรองรับ Serial Number จึงทำให้ตรวจสอบและติดตามความ
เคลื่อนไหวของ S/N สินค้าแต่ละตัวได้ว่า พร้อมขายหรืออยู่คลังสินค้าสาขาใด
สามารถ Report ยอดขายได้ ตามระยะเวลาที่ต้องการ สามารถปรับแต่ง 
ฟอร์มได้ตามต้องการ ระบบรับชำระหนี้แบบบางส่วน หรือเต็มบิล   

ราคาขาย  Server  15,xxx.- (ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)
                  Client    5,xxx.- (ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)


 

รายละเอียดของโปรแกรม www.eitaccount.com/document/lite 

Facebook EITAccount โปรแกรมบัญชีhttps://www.facebook.com/eitcomสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่    Call Center:   0-8914-2410-1
                                                


 

คุณสมบัติของโปรแกรม

เจ้าหนี้
         
บันทึกรายละเอียดเจ้าหนี้
         
บันทึกใบลดหนี้/ใบกำกับ
         
บันทึกจ่ายชำระหนี้
         
รายการค้างชำระหนี้
         
รายการเคลื่อนไหวเจ้าหนี้
         
รายการจ่ายชำระหนี้
         
รายงานรายละเอียดเจ้าหนี้
         
รายงานตั้งเจ้าหนี้/ใบส่งสินค้า
         
รายงานใบลดหนี้/ใบกำกับ
         
รายงานการจ่ายชำระหนี้
         
รายงานการจ่ายเงินประจำวัน
         
รายงานใบส่งของที่ถึงกำหนดจ่ายชำระ
         
รายงานการ์ดเจ้าหนี้
         
รายงานตั้งเจ้าหนี้/ใบส่งสินค้าแยกกลุ่ม


ลูกหนี้
         
บันทึกรายละเอียดลูกหนี้
         
บันทึกตั้งลูกหนี้
         
บันทึกใบลดหนี้/ใบกำกับ
         
บันทึกใบวางบิล
         
บันทึกรับชำระหนี้/ใบเสร็จรับเงิน
         
รายการลูกหนี้ค้างชำระ
         
รายการเคลื่อนไหวลูกหนี้
         
รายงานรายละเอียดลูกหนี้
         
รายงานตั้งลูกหนี้/ใบส่งสินค้า
         
รายงานใบวางบิล
         
รายงานรับชำระหนี้
         
รายงานรับเงินประจำวัน
         
รายงานใบส่งของที่ถึงกำหนดรับชำระ
         
รายงานการ์ดลูกหนี้


ซื้อสินค้า
         
บันทึกใบสั่งซื้อ
         
บันทึกซื้อสินค้า/บริการ
         
บันทึกส่งคืนสินค้า
         
รายการซื้อสินค้า
         
รายงานใบสั่งซื้อ
         
รายงานซื้อสินค้า/บริการ
         
รายงานส่งคืนสินค้า


เงินสด เช็ค ธนาคาร
         
บันทึกเช็ครับ
         
บันทึกเช็คจ่าย
         
รายการเช็คจ่าย
         
บันทึกบัตรเครดิต
         
รายการเช็คจ่ายถึงกำหนด
         
บันทึกรหัสสมุดเงินฝาก
         
บันทึกฝาก/ถอนเงินสด
         
บันทึกโอนเงินระหว่างธนาคาร
         
กำหนดรหัสวงเงินสดย่อย


ระบบภาษี
         
แสดงรายการภาษี
         
แสดงรายการภาษีขาย
         
รายงานภาษีซื้อ
         
รายงานภาษีขาย
         
ออกใบกำกับภาษี
         
รายงานการออกใบกำกับภาษี 


รับซ่อมสินค้า
         บันทึกรับซ่อมสินค้า
         บันทึกคืนสินค้าซ่อม
         รายการรรับซ่อมสินค้า       

 

คุณสมบัติของโปรแกรม
 
บันทึกใบเสนอราคา
          บันทึกรับเงินมัดจำ
          บันทึกขายสินค้า
          บันทึกรับคืนสินค้า
          รายการใบเสนอราคา
          รายการขายสินค้า
          รายงานใบเสนอราคา
          รายงานรับเงินมัดจำ
          รายงานขายสินค้า
          รายงานรับคืนสินค้า

ขายสินค้า
         บันทึกใบเสนอราคา
         บันทึกรับเงินมัดจำ
         บันทึกขายสินค้า
         บันทึกรับคืนสินค้า
         รายการใบเสนอราคา
         รายการขายสินค้า
         รายงานใบเสนอราคา
         รายงานรับเงินมัดจำ
         รายงานการขายสินค้า
         รายงานรับคืนสินค้า
         รายงานวิเคราะห์กำไรขั้นต้น
         รายงานสรุปยอดขายสินค้า
         รายงานสรุปการขายสินค้าประจำวัน
         รายงานสรุปยอดขายสินค้าตามพนักงาน
         พิมพ์ราคาขายสินค้า


สินค้าคงคลัง
         บันทึกชื่อสินค้า
         ทะเบียน Serial Number
         รายการสินค้าคงเหลือ
         รายการเคลื่อนไหวสินค้า
         บันทึกเบิกสินค้า
         โอนย้ายสินค้า
         ยืนยันโอนสินค้า
         บันทึกยอดสินค้ายกมา
         ปรับปรุงลด stock
         รายงานคลังสินค้า
         รายงานโอนย้ายสินค้า
         รายงานบันทึกยอดสินค้ายกมา
         รายงานปรับปรุงลด Stock
         รายงานเคลื่อนไหวสินค้า
         รายงานการเบิกสินค้า
         พิมพ์ Barcode รหัสสินค้า
         พิมพ์ Serial Number สินค้า


เครื่องมือ
         Query ข้อมูล
         คำนวณจำนวนคงเหลือใหม่
         ตรวจสอบ SerialNumber กับ Qty
         ตรวจสอบ SerialNumber
         เปลี่ยนรหัสลูกหนี้
         เปลี่ยนรหัสสินค้า
         เปลี่ยนรหัส serial Number
         สลับ Serial Number
         รวมรหัสสินค้าเป็นหน่วยย่อย
         เปลี่ยนเลขที่ใบส่งสินค้า


บริหารงานบุคคล
        ลงเวลาทำงาน
        รายงานลงเวลาทำงาน         
 

 

   

 

Screenshot

โปรแกรมบัญชี โปรแกรมบัญชี โปรแกรมบัญชี โปรแกรมบัญชี โปรแกรมบัญชี โปรแกรมบัญชี โปรแกรมบัญชี โปรแกรมบัญชี

การติดตั้งโปรแกรม

ขั้นตอนการติดตั้งและเข้าใช้งานโปรแกรม EITAccount LITE

*** ก่อนติดตั้งโปรแกรมชุด EITAccount โปรดติดตั้ง JAVA RUNTIME JRE ก่อน (คลิกที่นี้เพื่อดาวน์โหลด)


ดาวน์โหลดตัวติดตั้ง จากนั้นทำการติดตั้งโปรแกรม ()

 

เมื่อทำการติดตั้งโปรแกรม EITAccount Lite เรียบร้อยแล้ว สามารถเข้าใช้งานโปรแกรมทันที โดยล็อกอินเข้าระบบด้วยชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่าน admin/admin

 

วีดีโอการติดตั้งและเข้าใช้งานโปรแกรม EITAccount Lite

 

หมายเหตุ : ถ้ามีหน้าต่าง Security ปรากฎขึ้นให้ทำตามขั้นตอนดังนี้
Windows XP ให้คลิกเลือกที่ Unblock
Windows Vista, Windows 7 ให้คลิก Allow Access

Web Tags:

โปรแกรมบัญชี

โปรแกรมสำเร็จรูป

โปรแกรมบริหารบัญชี

โปรแกรมหน้าร้าน

โปรแกรมร้านอาหาร

ระบบควมคุมหน้าร้าน

ระบบร้านอาหาร

โปรแกรมอพาร์ทเม้นท์

โปรแกรม pay point

โปรแกรมร้านกาแฟ

โปรแกรมร้านเค้ก

โปรแกรมร้านเครื่องใช้ไฟฟ้า

โปรแกรมร้านคอมพิวเตอร์

โปรแกรมร้านนมสด

โปรแกรมร้านขนม

โปรแกรมร้านเฟอร์นิเจอร์

โปรแกรมร้านเหล็กดัด

โปรแกรมร้านเครื่องสำอางค์

โปรแกรมร้านแอร์

โปรแกรมร้านขายโน๊ตบุ้ค

โปรแกรมร้านขายเสื้อผ้า

โปรแกรมร้านขายรองเท้า

โปรแกรมซื้อมาขายไป

โปรแกรมรับซ่อม

โปรแกรมร้านกิ๊ฟช๊อป

โปรแกรมร้านมอเตอร์ไซด์

โปรแกรมร้านขายจักรยาน

โปรแกรมร้านขายโทรศัพท์

โปรแกรมร้านเบียร์

โปรแกรมร้านเหล้า

โปรแกรมร้านเบเกอรี่

รับเขียนโปรแกรม

รับทำเว็บไซต์

บริการ web hosting

download

free

ดาวน์โหลดฟรี

ทดลองใช้ฟรี

โปรแกรมฟรี